Dział nadzorów budowlanych

Zapraszamy do współpracy w zakresie:

 

  • prowadzenia nadzorów inwestorskich przez Inspektorów nadzoru,
  • kierowania robotami budowlanymi w wszystkich specjalnościach,
  • wykonania kosztorysów inwestorskich,
  • pomiarów elektrycznych,
  • okresowych przeglądów budynków.

 Przykłady zrealizowanych nadzorów

 

Wednesday, 29 May 2024