Realizacje Biura projektów

Wybrane projekty zrealizowane w ostatnim okresie

Nazwa projektu

Inwestor

Okres realizacji

Typ obiektu

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży elektrycznej i AKPiA, teletechniki „Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Miłosław-7H”PGNiG2023-2024Kopalnia gazu ziemnego
Modernizacja sterowania Cukrownia GostyńDiamant2023-2024Przemysł spożywczy
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży elektrycznej i AKPiA „Montaż zbiornika poj. V=10m3 i pompowni propanu na instalacji chłodniczej w Odazotowni Grodzisk”PGNiG2023Odazotownia
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży elektrycznej i AKPiA „Przebudowa instalacji technologicznej KGZ Kościan – Brońsko w celu zatłaczania wody złożowej do złoża Kościan S”PGNiG2023Kopalnia gazu ziemnego
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży elektrycznej i AKPiA, teletechniki „Zabudowa separatora ze Strefy Przyodwiertowej Kościan-6 na terenie Strefy Przyodwiertowej Dargosław-1”PGNiG2022Kopalnia gazu ziemnego
Wykonanie projektu wykonawczego branży elektrycznej i AKPiA, „Modernizacja sterowania sprężarkami gazu PMG Bonikowo”PGNiG2022-2023Podziemny magazyn gazu
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży elektrycznej, łączności światłowodowej oraz ochrony katodowej dla inwestycji: 
„Gazociąg relacji Mieszalnia Gazu Grodzisk – Węzeł Kościan”
PGNiG2020-2021Gazociąg wc
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży elektrycznej i AKPiA, teletechniki, łączności światłowodowej:  
„Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego”
branżowy2019 – 2020Kopalnia gazu ziemnego
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży elektrycznej i AKPiA, teletechniki, łączności światłowodowej:   
„Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego”
branżowy2019 – 2020Kopalnia gazu ziemnego
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży elektrycznej i AKPiA, teletechniki:    „Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Bystrowice” ORLEN Upstream2019 – 2020Kopalnia gazu ziemnego
Wykonanie projektu branży elektrycznej dla zadania „Budowa przyłącza energetycznego SN 15kV do SP Różańsko 1, 3k, 4”PGNiG S.A.2019Kopalnia gazu ziemnego i ropy naftowej
Wykonanie projektu branży AKPiA dla zadania „Modernizacja systemów sterowania Ośrodka Grupowego Grochowice”PGNiG S.A.2019Kopalnia gazu ziemnego
Wykonanie projektu branży AKPiA dla zadania „Modernizacja systemów sterowania Ośrodka Grupowego Niechlów”PGNiG S.A.2019Kopalnia gazu ziemnego
Wykonanie projektu branży AKPiA dla zadania „Modernizacja systemu sterowania pracą zestawu tłocznego Tłoczni Gazu Wilków”PGNiG S.A.2019Kopalnia gazu ziemnego
Wykonanie projektu branży AKPiA dla zadania „Modernizacja systemów sterowania pracą zestawów tłocznych Tłoczni Gazu Bogdaj-Uciechów-Czeszów”PGNiG S.A.2019Kopalnia gazu ziemnego
Projekt branży AKPiA oraz System Sygnalizacji Pożaru dla zadania „Zagospodarowanie odwiertu Dzieduszyce 11k” wraz z modernizacją systemu sterowania OP DzieduszycePGNiG S.A.2019Kopalnia gazu ziemnego
Projekt branży elektrycznej „Zasilanie rozdzielnicy Żurawia Pompowego ropy naftowej”  OG Dębki – KRNiGZ GorzysławPGNiG S.A.2018Kopalnia gazu ziemnego i ropy naftowej
Projekt branży elektrycznej wymiany mieszadła bocznego dla zadania „Remont zbiornika ropy naftowej V=5000m3PGNiG S.A.2018Terminal Ekspedycyjny Wierzbno
Projekt wykonawczy branży elektrycznej „Przebudowa instalacji elektroenergetycznej I Ośrodek Grupowy Kopalni Gazu Ziemnego Bogdaj-Uciechów-Czeszów”PGNiG S.A.2018Kopalnia gazu ziemnego
Projekt wykonawczy branży elektrycznej „Detekcja wycieku zbiorników magazynowych ropy naftowej TK-625A i TK-625B z zastosowaniem systemu TraceTek w Kopalni Gazu Ziemnego i Ropy Naftowej Dębno”PGNiG S.A.2018Kopalnia gazu ziemnego i ropy naftowej
Projekt wykonawczy branży elektrycznej „Wymiana oświetlenia pomieszczeń magazynu i wiaty silosu sadzy” Stomil-Poznań S.A.2018Przemysł oponiarski
Projekt wykonawczy „Detekcja oparów pod kabinami lakierniczymi”SRG Global sp. z o. o.2018Lakiernia
Projekt wykonawczy „Instalacja zasilania rezerwowego i gwarantowanego budynku Urzędu Gminy Przemęt”Urząd Gminy Przemęt2017Administracja publiczna
Projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej i AKPiA, teletechniki, łączności światłowodowej:    
„Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Miłosław – odwiert Miłosław 5k/H”
PGNiG S.A.    
FX ENERGY SP Z O. O.
2017Kopalnia gazu ziemnego
Instalacja oświetlenia kontenera technologicznego w strefie zagrożenia wybuchem oraz instalacji siły w kontenerze AKPiA SRP PiłaGazSystem2017Stacja redukcyjno – pomiarowa
Wykonanie projektów ochrony odgromowej dla obiektów zakładu CENOS w Wrześni wraz z analizą ryzyka oraz obliczeniem odstępów separacyjnychCENOS SP. Z O. O.2017Przemysł spożywczy
Wykonanie projektów branży elektrycznej, AKPiA wraz z serwerowym systemem  SCADA, teletechniki wraz z łącznością światłowodową, ochroną katodową dla zadania:     „Budowa gazociągu relacji OG Radlin II – OC Radlin I” PGNiG S.A.      FX ENERGY SP Z O. O. 2017Kopalnia gazu ziemnego
Instalacja taśm grzewczych na linii iniekcyjnej dozowania metanolu do odwiertu G-9H – Ośrodek Grupowy GrotówPGNiG S.A.2017Kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego
Projekt budowlano – wykonawczy branży elektrycznej i telemetrii „Przebudowa stacji transformatorowej 1MVA oraz włączenie dwóch agregatów kogeneracyjnych 480kVA zasilanych biogazem” IMA POLSKA S.A.2016Gorzelnia
Projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej i AKPiA, teletechniki, łączności światłowodowej:    „Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Miłosław E” PGNiG S.A.      
FX ENERGY SP. Z O. O.
2016Kopalnia gazu ziemnego
Projekt wykonawczy zasilania gwarantowanego UPS dla serwerów obsługi klienta4life direct2016Zakład ubezpieczeń
Projekt wykonawczy branży elektrycznej i AKPiA układu oczyszczania i wysyłki kwasu solnego z instalacji odzysku chlorowodoru z odpadów organicznychANWIL S.A.2016Zakład chemiczny
Projekt wykonawczy zasilania punktu kasowego banku – zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego i zasilanie gwarantowane z UPSPowiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni2016Bank
Projekt wykonawczy zasilania serwerowni banku – zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego i zasilanie gwarantowane z UPSPowiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni2015Bank
Projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej:   „Przebudowa budynku technicznego dla potrzeb kotłowni gazowej, budowa komina, przebudowa i budowa sieci cieplnych i gazowych” Szpital    Międzyrzecki sp. z o.o.  2015 Szpital
Projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej i AKPiA, teletechniki, łączności światłowodowej i ochrony katodowej:    „Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Karmin” PGNiG S.A.    
FX ENERGY SP Z O. O.
 2015 Kopalnia gazu ziemnego
Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej:     „Wymiana urządzenia filtracyjnego wraz z obudową filtra” MARMITE S,A. 2015 Produkcja przemysłowa
Projekt wykonawczy branży AKPiA:    „Dostosowanie wiaty WR1 do rozładunku bioetanolu wraz z przygotowaniem infrastruktury w Zakładzie produkcyjnym w Płocku – Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.”  PKN ORLEN S.A.    
Wydział cystern kolejowych
Wydział cystern samochodowych
 2015Petrochemia Rafineria
Projekt wykonawczy branży elektrycznej i AKPiA:   „Dokumentacja projektowa instalacji neutralizacji części technologicznych ścieków siarczanowych z instalacji produkcji bieli tytanowej do oczyszczalni ścieków” Grupa AZOTY     Zakłady Chemiczne „Police” Wydział Oczyszczalni Ścieków  Jednostka Biznesowa Pigmenty2014Zakład chemiczny
Projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej i AKPiA:  
„Projekt robót budowlanych dla montażu zbiornika magazynowego ługu sodowego – TK-408-4”
Grupa AZOTY   Zakłady Azotowe Puławy Wydział Nieorganiczny i BOŚ  2014Zakład chemiczny
Projekt wykonawczy branży elektrycznej:   „Rozbudowa i modernizacja istniejącej instalacji produkcji Betain, w celu zwiększenia jej zdolności produkcyjnej do 10 tys. ton/rok” PCC Rokita/PCC Exol2014Zakład chemiczny

Wednesday, 24 July 2024