Realizacje Biura projektów

Wybrane projekty zrealizowane w ostatnim okresie

Nazwa projektu

Inwestor

Okres realizacji

Typ obiektu

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży elektrycznej i AKPiA, teletechniki, łączności światłowodowej:   

 „Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Bajerze”

ORLEN Upstream 2019 – 2020 Kopalnia gazu ziemnego
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży elektrycznej i AKPiA, teletechniki, łączności światłowodowej:   

 „Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Tuchola”

ORLEN Upstream 2019 – 2020 Kopalnia gazu ziemnego
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży elektrycznej i AKPiA, teletechniki:   

 „Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Bystrowice”

ORLEN Upstream 2019 – 2020 Kopalnia gazu ziemnego
Wykonanie projektu branży elektrycznej dla zadania „Budowa przyłącza energetycznego SN 15kV do SP Różańsko 1, 3k, 4” PGNiG S.A. 2019 Kopalnia gazu ziemnego i ropy naftowej
Wykonanie projektu branży AKPiA dla zadania „Modernizacja systemów sterowania Ośrodka Grupowego Grochowice” PGNiG S.A. 2019 Kopalnia gazu ziemnego
Wykonanie projektu branży AKPiA dla zadania „Modernizacja systemów sterowania Ośrodka Grupowego Niechlów” PGNiG S.A. 2019 Kopalnia gazu ziemnego
Wykonanie projektu branży AKPiA dla zadania „Modernizacja systemu sterowania pracą zestawu tłocznego Tłoczni Gazu Wilków” PGNiG S.A. 2019 Kopalnia gazu ziemnego
Wykonanie projektu branży AKPiA dla zadania „Modernizacja systemów sterowania pracą zestawów tłocznych Tłoczni Gazu Bogdaj-Uciechów-Czeszów” PGNiG S.A. 2019 Kopalnia gazu ziemnego
Projekt branży AKPiA oraz System Sygnalizacji Pożaru dla zadania „Zagospodarowanie odwiertu Dzieduszyce 11k” wraz z modernizacją systemu sterowania OP Dzieduszyce PGNiG S.A. 2019 Kopalnia gazu ziemnego
Projekt branży elektrycznej „Zasilanie rozdzielnicy Żurawia Pompowego ropy naftowej”  OG Dębki – KRNiGZ Gorzysław PGNiG S.A. 2018 Kopalnia gazu ziemnego i ropy naftowej
Projekt branży elektrycznej wymiany mieszadła bocznego dla zadania „Remont zbiornika ropy naftowej V=5000m3 PGNiG S.A. 2018 Terminal Ekspedycyjny Wierzbno
Projekt wykonawczy branży elektrycznej „Przebudowa instalacji elektroenergetycznej I Ośrodek Grupowy Kopalni Gazu Ziemnego Bogdaj-Uciechów-Czeszów” PGNiG S.A. 2018 Kopalnia gazu ziemnego
Projekt wykonawczy branży elektrycznej „Detekcja wycieku zbiorników magazynowych ropy naftowej TK-625A i TK-625B z zastosowaniem systemu TraceTek w Kopalni Gazu Ziemnego i Ropy Naftowej Dębno” PGNiG S.A. 2018 Kopalnia gazu ziemnego i ropy naftowej
Projekt wykonawczy branży elektrycznej „Wymiana oświetlenia pomieszczeń magazynu i wiaty silosu sadzy”  Stomil-Poznań S.A. 2018 Przemysł oponiarski
Projekt wykonawczy „Detekcja oparów pod kabinami lakierniczymi” SRG Global sp. z o. o. 2018 Lakiernia
Projekt wykonawczy „Instalacja zasilania rezerwowego i gwarantowanego budynku Urzędu Gminy Przemęt” Urząd Gminy Przemęt 2017 Administracja publiczna
Projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej i AKPiA, teletechniki, łączności światłowodowej:   

 „Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Miłosław – odwiert Miłosław 5k/H”

PGNiG S.A.     

FX ENERGY SP Z O. O.

2017 Kopalnia gazu ziemnego
Instalacja oświetlenia kontenera technologicznego w strefie zagrożenia wybuchem oraz instalacji siły w kontenerze AKPiA SRP Piła GazSystem 2017 Stacja redukcyjno – pomiarowa
Wykonanie projektów ochrony odgromowej dla obiektów zakładu CENOS w Wrześni wraz z analizą ryzyka oraz obliczeniem odstępów separacyjnych CENOS SP. Z O. O. 2017 Przemysł spożywczy
Wykonanie projektów branży elektrycznej, AKPiA wraz z serwerowym systemem  SCADA, teletechniki wraz z łącznością światłowodową, ochroną katodową dla zadania:  

„Budowa gazociągu relacji OG Radlin II – OC Radlin I”

PGNiG S.A.     

FX ENERGY SP Z O. O.

2017 Kopalnia gazu ziemnego
Instalacja taśm grzewczych na linii iniekcyjnej dozowania metanolu do odwiertu G-9H – Ośrodek Grupowy Grotów PGNiG S.A. 2017 Kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego
Projekt budowlano – wykonawczy branży elektrycznej i telemetrii  

„Przebudowa stacji transformatorowej 1MVA oraz włączenie dwóch agregatów kogeneracyjnych 480 kVA zasilanych biogazem”

IMA POLSKA S.A. 2016 Gorzelnia
Projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej i AKPiA, teletechniki, łączności światłowodowej:   

„Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Miłosław E”

PGNiG S.A.     

FX ENERGY SP. Z O. O.

2016 Kopalnia gazu ziemnego
Projekt wykonawczy zasilania gwarantowanego UPS dla serwerów obsługi klienta 4life direct 2016 Zakład ubezpieczeń
Projekt wykonawczy branży elektrycznej i AKPiA układu oczyszczania i wysyłki kwasu solnego z instalacji odzysku chlorowodoru z odpadów organicznych ANWIL S.A. 2016 Zakład chemiczny
Projekt wykonawczy zasilania punktu kasowego banku – zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego i zasilanie gwarantowane z UPS Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni 2016 Bank
Projekt wykonawczy zasilania serwerowni banku – zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego i zasilanie gwarantowane z UPS Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni 2015 Bank
Projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej:  

„Przebudowa budynku technicznego dla potrzeb kotłowni gazowej, budowa komina, przebudowa i budowa sieci cieplnych i gazowych”

Szpital   

Międzyrzecki sp. z o.o.

 2015  Szpital
Projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej i AKPiA, teletechniki, łączności światłowodowej i ochrony katodowej:   

„Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Karmin”

PGNiG S.A.    

FX ENERGY SP Z O. O.

 2015  Kopalnia gazu ziemnego
Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej:   

„Wymiana urządzenia filtracyjnego wraz z obudową filtra”

MARMITE S,A.  2015  Produkcja przemysłowa
Projekt wykonawczy branży AKPiA:   

„Dostosowanie wiaty WR1 do rozładunku bioetanolu wraz z przygotowaniem infrastruktury w Zakładzie produkcyjnym w Płocku – Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.”

 PKN ORLEN S.A.  

Wydział cystern kolejowych  

Wydział cystern samochodowych

 2015 Petrochemia Rafineria
Projekt wykonawczy branży elektrycznej i AKPiA:  

„Dokumentacja projektowa instalacji neutralizacji części technologicznych ścieków siarczanowych z instalacji produkcji bieli tytanowej do oczyszczalni ścieków”

Grupa AZOTY  

Zakłady Chemiczne „Police”

Wydział Oczyszczalni Ścieków 

Jednostka Biznesowa Pigmenty

2014 Zakład chemiczny
Projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej i AKPiA:  

„Projekt robót budowlanych dla montażu zbiornika magazynowego ługu sodowego – TK-408-4”

Grupa AZOTY  

Zakłady Azotowe Puławy

Wydział Nieorganiczny i BOŚ

 2014 Zakład chemiczny
Projekt wykonawczy branży elektrycznej:  

„Rozbudowa i modernizacja istniejącej instalacji produkcji Betain, w celu zwiększenia jej zdolności produkcyjnej do 10 tys. ton/rok”

PCC Rokita/PCC Exol 2014 Zakład chemiczny

 

Friday, 04 December 2020