Dział realizacji kontraktów

Nasz dział zajmuje się kompleksową realizacją projektów

 

   Elektrycznych:

 • linie zasilające SN,  

 • stacje transformatorowe,

 • rozdzielnice główne,

 • rozdzielnice obiektowe,

 • kompensacja mocy biernej,

 • instalacje odgromowe,

 • analiza ryzyka dla obiektów,
 • ochrona przeciwprzepięciowa,
 • instalacje uziemiające,

 • oświetlenie terenu.                             

AKPiA:

 • rozdzielnice AKPiA,           

 • systemy sterujące oparte o sterowniki PLC,

 • systemy wizualizacji SCADA,

 • instalacja akwizycji danych z 

  urządzeń pomiarowych.    

                   

   

 

Teletechnicznych:

 • systemy CCTV,

 • System Sygnalizacji Włamania i Napadu,

 • System Alarmu Pożarowego,

 • System detekcji gazów,

 • telefonia VoIP,

 • instalacje komunikacji światłowodowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zrealizowane inwestycje

Wednesday, 24 July 2024