KRNiGZ

Instalacja systemu monitoringu postępu korozji w KRNiGZ.

System posiada ciągły odczyt parametrów oraz archiwizację danych.

Montaż  sond monitorujących postęp korozji na strefach przyodwiertowych należących do ośrodka Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego. Monitoring zrealizowany został poprzez łącza światłowodowe oraz stację odczytu on-line.

Montaż sond monitorujących postęp korozji w Stacji Redukcyjno-Pomiarowej, Zespole Zaporowym, Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego. Monitoring zrealizowany został poprzez łącza GPRS oraz stację odczytu on-line.

Galeria:

Monday, 17 June 2024