KRNiGZ Dębno

Instalacja systemu monitoringu postępu korozji w KRNiGZ Dębno oraz KRNiGZ Zielin.

System posiada ciągły odczyt parametrów oraz archiwizację danych.

Montaż 6 sond monitorujących postęp korozji na strefach przyodwiertowych należących do ośrodka Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno. Monitoring zrealizowany został poprzez łącza światłowodowe oraz stację odczytu on-line.

Montaż 3 sond monitorujących postęp korozji w ośrodka Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zielin, ZZ Gudzisz oraz SRP Kostrzyn należących do KRNiGZ Zielin. Monitoring zrealizowany został poprzez łącza GPRS oraz stację odczytu on-line.

Galeria:

Gallery Plugin

Wednesday, 28 February 2024