LNG

Realizacja branży elektrycznej i AKPiA dla inwestycji magazynowania i regazyfikacji gazu skroplonego LNG.

 Stacja magazynowania i regazyfikacji gazu ziemnego LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową.

Branża elektryczna:

  • rozdzielnia główna,
  • instalacja zasilającej,
  • oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne,
  • instalacja uziemiająca i odgromowa.

Branża AKPiA:

  • instalacja kontrolno- pomiarowa wraz z aparaturą sterującą w strefach zagrożenia wybuchem,
  • system sterowania oparty na sterowniku PLC Siemens S7 300,
  • wraz z systemem transmisji danych oparty na łączu GPRS,
  • system detekcji wycieku gazu.

Teletechnika:

  • system ochrony obiektu poprzez system kontroli włamania i napadu (SWIN),
  • system detekcji pożaru.

Wednesday, 29 May 2024