OG Kromolice

W ramach zadania zagospodarowania złoża gazu ziemnego Kromolice nasi inżynierowie odpowiedzialni byli za branżę elektryczną, AKPiA oraz teletechniczną związaną z ochroną obiektu oraz łącznością światłowodową. 

Kopalnia Gazu Ziemnego Kromolice składa się z Ośrodka Grupowego Kromolice wraz z dwiema strefami przyodwiertowymi SP Kromolice-1 i SP Kromolice-2

Branża Elektryczna:

 • wykonanie linii SN wraz z słupową stacją transformatorową,
 • rozdzielnia główna,
 • instalacja zasilająca,
 • oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne,
 • instalacja uziemiająca i odgromowa,
 • elektryczne ogrzewanie rurociągów.

Branża AKPiA:

 • instalacja kontrolno-pomiarowa wraz z aparaturą sterującą w strefach zagrożenia wybuchem,
 • system sterowania oparty na sterowniku PLC Schneider Premium,
 • system nadrzędny wizualizujący proces SCADA wraz z transmisją światłowodową do centralnej dyspozytorni,
 • system detekcji wycieku gazu,
 • system monitoringu postępu korozji w instalacji technologicznej.

Teletechnika:

 • system ochrony obiektu poprzez system kontorli włamania i napadu (SWIN) oraz TV przemysłowej CCTV,
 • system detekcji pożaru.

Saturday, 30 September 2023