Kopalnia Gazu Ziemnego Lisewo

Zadanie inwestycyjne dotyczyło budowy Ośrodka Grupowego Lisewo i Strefy Przyodwiertowej Lisewo-1K w ramach projektu zagospodarowania złoża gazu ziemnego Lisewo.

Kopalnia gazu Ziemnego Lisewo składa się z Ośrodka Grupowego Lisewo oraz podłączonych stref przyodwiertowych Lisewo-1, Lisewo-2, Komorze

Branża Elektryczna OG Lisewo:

 • wykonanie Linii SN wraz z słupową stacją transformatorową,
 • rozdzielnia główna,
 • instalacja zasilająca,
 • oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne,
 • instalacja uziemiająca i odgromowa,
 • elektryczne ogrzewanie rurociągów.

Branża AKPiA OG Lisewo:

 • instalacja kontrolno-pomiarowa wraz z aparaturą sterującą w strefach zagrożenia wybuchem,
 • system sterowania oparty na sterowniku PLC Siemens Simatic S7-400,
 • system nadrzędny wizualizujący proces SCADA iFIX wraz z transmisją światłowodową do centralnej dyspozytorni w KGZ Radlin I,
 • system detekcji wycieku gazu,
 • system przekazu telemetrycznego do CST Zielona Góra.

Teletechnika OG Lisewo:

 • system ochrony obiektu poprzez system kontroli włamania i napadu (SWIN) oraz TV przemysłowej CCTV,
 • system detekcji pożaru.

Branża Elektryczna SP Lisewo-1K:

 • rozdzielnia główna,
 • instalacja zasilająca,
 • oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne,
 • instalacja uziemiająca i odgromowa,
 • elektryczne ogrzewanie rurociągów.

Branża AKPiA SP Lisewo-1K:

 • instalacja kontrolno-pomiarowa wraz z aparaturą sterującą w strefach zagrożenia wybuchem,
 • system sterowania oparty na sterowniku PLC Siemens Simatic S7-400,
 • system nadrzędny wizualizujący proces SCADA iFIX wraz z transmisją światłowodową do centralnej dyspozytorni w KGZ Radlin I,
 • system detekcji wycieku gazu,
 • system przekazu telemetrycznego do CST Zielona Góra,
 • monitoring postępu korozji.

Teletechnika SP Lisewo-1K:

 • system ochrony obiektu poprzez system kontroli włamania i napadu (SWIN) oraz TV przemysłowej CCTV,
 • system detekcji pożaru.

Monday, 17 June 2024