Ośrodek Produkcyjny

Realizacja branży elektrycznej wraz z linią SN i stacją transformatorową, AKPiA oraz teletechniczną wraz z 17 km linii światłowodowej w ramach projektu zagospodarowania złoża gazu ziemnego.

.

Branża Elektryczna:

 • wykonanie Linii SN wraz z słupową stacją transformatorową,
 • rozdzielnia główna,
 • instalacja zasilająca,
 • oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne,
 • instalacja uziemiająca i odgromowa,
 • elektryczne ogrzewanie rurociągów.

Branża AKPiA:

 • instalacja kontrolno-pomiarowa wraz z aparaturą sterującą w strefach zagrożenia wybuchem,
 • system sterowania oparty na sterowniku PLC Siemens S7-400,
 • system nadrzędny wizualizujący proces SCADA wraz z transmisją światłowodową do centralnej dyspozytorni,
 • system detekcji wycieku gazu,
 • system monitoringu postępu korozji w instalacji technologicznej.

Teletechnika:

 • system ochrony obiektu poprzez system kontroli włamania i napadu (SWIN) oraz TV przemysłowej CCTV,
 • system detekcji pożar. 

Monday, 17 June 2024