Stacja Redukcyjno-Pomiarowa

Realizacja branży AKPiA dla  inwestycji stacji redukcyjno – pomiarowej wraz z nawanialnią i kotłownią.

Branża AKPiA:

  • instalacja kontrolno- pomiarowa wraz z aparaturą sterującą w strefach zagrożenia wybuchem,
  • system sterowania oparty na sterowniku PLC Siemens S7 300,
  • wraz z systemem transmisji danych oparty na łączu GPRS,
  • system detekcji wycieku gazu.

Teletechnika:

  • system ochrony obiektu poprzez system kontroli włamania i napadu (SWIN)

Monday, 17 June 2024